Портал за отворени данни
Културен календар 2018
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Общинско радио Карнобат
Общинско радио Карнобат
Община Карнобат
8400, гр. Карнобат, бул. "България" №12
e-mail: radiokarnobat@mail.bg
http://karnobat.acstre.com
0559/22897

Съвет за електронни медии
гр. София, бул. "Шипченски проход" № 69
e-mail: office@cem.bg
http://www.cem.bg
02/9708810 02/9733769