Правила за прием на ученици в 1 клас
Портал за отворени данни
Културен календар 2018
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Контакти
Адрес: гр. Карнобат, пк 8400, бул. "България" 12
тел: 0559/2-91-25
karnobat@mail.bg
municipality_karnobat@abv.bg


Заглавие:
Съобщение:
Име:
Електронна поща:
Тип:
Стойността от изображението: