Културен календар 2019
"С песните на Стайка Гьокова"
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини

ОБЯВА
17.05.2019
Общински съвет-Карнобат на основание чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт, с решение № 493 от 15.05.2019г. обявява, че е открита процедура за определяне на съдебни заседатели и правила за нейното провеждане. Документи се приемат в Общински съвет-Карнобат, бул.“България“ № 12 /нова сграда/ ет.5, ст.501 в срок до 01 юли 2019 г. Правилата и заявлението  за кандидатстване са  публикувани на интернет страницата на Община Карнобат, раздел Общински съвет https://karnobat.acstre.com/ и във вестник „Карнобатски глас“ бр.20 от 20.05.2019 г.   --------------------------------------------------------------------------------------------- Важно за кандидатите за съдебни заседатели, относно документа по чл.68 ал.3 т.9 от Закона за съдебната власт:  Всеки има право по чл. 31 от Закона...

СЪОБЩЕНИЕ /Пръскане/
17.05.2019

ДНЕВЕН РЕД НА ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 15 МАЙ 2019 ГОДИНА ОТ 15.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
12.05.2019
ПРОЕКТ      ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Карнобат за 2018 г. Вх.№ 832/03.05.2019г. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 год. Вх.№ 835/07.05.2019 г. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, ОТНОСНО: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, за отдаване под наем за една година, без търг или конкурс. Вх.№ 836/07.05.2019 г. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на...

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ
12.05.2019
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ И ФИНАНСИДен: 10.05.2019г. (ПЕТЪК) от 16.00 h.Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5Дневен ред :1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Карнобат за 2018 г. Вх.№ 832/03.05.2019 г. ПК“КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД“Ден: 10.05.2019г. (ПЕТЪК) от 16.00 h.Място: Заседателна зала на ОбС , ет.5Дневен ред: 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова Стаматова – Председател на Общински съвет - Карнобат, ОТНОСНО: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели, определяне правила за...

СЪОБЩЕНИЕ
12.05.2019
Община Карнобат информира всички жители на Общината, че при благоприятни метеорологични условия, на 12-13.05.2019г. ще се извърши дезинсекция срещу: Кърлежи и бълхи, на площи общинска собственост, с препарат „Сайръс 10 ЕВ“; Ларви на комари на влажни биотопи, общинска собственост, с препарат „Димилин 15 СК“; Кръгломиниращ кестенов молец на паркови дървета в гр.Карнобат, с препарат „Димилин 480 СК“. Препаратите са включени в регистъра за разрешените препарати за дезинсекция, от Министерството на здравеопазването, съобразно с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда. Обработките ще се извършат от лицензираната фирма за ДДД дейности „ПЕСТ КОРЕКТ“ ООД, съгласно сключен договор.

СЪОБЩЕНИЕ
12.05.2019

Евроизбори 2019
Справка за задължения и плащания
Търсене
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен