Културен календар 2019
"С песните на Стайка Гьокова"
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
17.05.2019
ОБЯВА
Общински съвет-Карнобат на основание чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт, с решение № 493 от 15.05.2019г. обявява, че е открита процедура за определяне на съдебни заседатели и правила за нейното провеждане. Документи се приемат в Общински съвет-Карнобат, бул.“България“ № 12 /нова сграда/ ет.5, ст.501 в срок до 01 юли 2019 г. Правилата и заявлението  за кандидатстване са  публикувани на интернет страницата на Община Карнобат, раздел Общински съвет https://karnobat.acstre.com/ и във вестник „Карнобатски глас“ бр.20 от 20.05.2019 г.   --------------------------------------------------------------------------------------------- Важно за кандидатите за съдебни заседатели, относно документа по чл.68 ал.3 т.9 от Закона за съдебната власт:  Всеки има право по чл. 31 от Закона...

17.05.2019
СЪОБЩЕНИЕ /Пръскане/

12.05.2019
ДНЕВЕН РЕД НА ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 15 МАЙ 2019 ГОДИНА ОТ 15.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
ПРОЕКТ      ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Карнобат за 2018 г. Вх.№ 832/03.05.2019г. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 год. Вх.№ 835/07.05.2019 г. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, ОТНОСНО: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, за отдаване под наем за една година, без търг или конкурс. Вх.№ 836/07.05.2019 г. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на...

12.05.2019
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ И ФИНАНСИДен: 10.05.2019г. (ПЕТЪК) от 16.00 h.Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5Дневен ред :1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Карнобат за 2018 г. Вх.№ 832/03.05.2019 г. ПК“КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД“Ден: 10.05.2019г. (ПЕТЪК) от 16.00 h.Място: Заседателна зала на ОбС , ет.5Дневен ред: 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова Стаматова – Председател на Общински съвет - Карнобат, ОТНОСНО: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели, определяне правила за...

12.05.2019
СЪОБЩЕНИЕ
Община Карнобат информира всички жители на Общината, че при благоприятни метеорологични условия, на 12-13.05.2019г. ще се извърши дезинсекция срещу: Кърлежи и бълхи, на площи общинска собственост, с препарат „Сайръс 10 ЕВ“; Ларви на комари на влажни биотопи, общинска собственост, с препарат „Димилин 15 СК“; Кръгломиниращ кестенов молец на паркови дървета в гр.Карнобат, с препарат „Димилин 480 СК“. Препаратите са включени в регистъра за разрешените препарати за дезинсекция, от Министерството на здравеопазването, съобразно с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда. Обработките ще се извършат от лицензираната фирма за ДДД дейности „ПЕСТ КОРЕКТ“ ООД, съгласно сключен договор.

12.05.2019
СЪОБЩЕНИЕ2019 година


Карнобатски глас - брой 19 - 13.05.2019 г. - 19.05.2019 г.

Карнобатски глас - брой 18 - 06.05.2019 г. - 12.05.2019 г.


Карнобатски глас - брой 17 - 29.04.2019 г. - 05.05.2019 г.


Карнобатски глас - брой 16 - 22.04.2019 г. - 28.04.2019 г.


Карнобатски глас - брой 15 - 15.04.2019 г. - 21.04.2019 г.


Карнобатски глас - брой 14 - 08.04.2019 г. - 14.04.2019 г.


Карнобатски глас - брой 13 - 01.04.2019 г. - 07.04.2019 г.


Карнобатски глас - брой 12 - 25.03.2019 г. - 31.03.2019 г.


Карнобатски глас - брой 11 - 18.03.2019 г. - 24.03.2019 г.


Карнобатски глас - брой 10 - 11.03.2019 г. - 17.03.2019 г.


Карнобатски глас - брой 09 - 04.03.2019 г. - 10.03.2019 г.


Карнобатски глас - брой 08 - 25.02.2019 г. - 03.03.2019 г.


Карнобатски глас - брой 07 - 18.02.2019 г. - 24.02.2019 г.


Карнобатски глас - брой 06 - 11.02.2019 г. - 17.02.2019 г.


Карнобатски глас - брой 05 - 04.02.2019 г. - 10.02.2019 г.


Карнобатски глас - брой 04 - 28.01.2019 г. - 03.02.2019 г.


Карнобатски глас - брой 03 - 21.01.2019 г. - 27.01.2019 г.


Карнобатски глас - брой 02 - 14.01.2019 г. - 20.01.2019 г.


Карнобатски глас - брой 01 - 07.01.2019 г. - 13.01.2019 г.
Архив

Евроизбори 2019
Справка за задължения и плащания
Търсене
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен