ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Разходка по булевард България

Площад - 3-ти март

Часовникова кула

Църквата Свети Йоан Богослов

Градка градина - поглед от високо

Читалище Димитър Полянов

Булевард България - изглед

17.07.2015
СЪОБЩЕНИЕ

Община Карнобат уведомява, че е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение по смисъла на чл.4 ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка...


11.07.2015
Община Карнобат Ви кани...

Виж подробно


03.07.2015
Приключи изпълнението на проект на НЧ „Димитър Полянов – 1862 г.”

Приключи изпълнението на проект на НЧ „Димитър Полянов – 1862 г.” на тема: „Възстановяване и съхранение традициите на любителското кино и фото изкуство – поглед към културното богатство...


29.06.2015
Списък на имотите по чл.37и от ЗСПЗЗ

Списък на имотите за индивидуално ползване


26.06.2015
Община Карнобат подписа договор за разкриване на обществена трапезария

Община Карнобат подписа договор за разкриване на обществена трапезария, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България. На 04.06.2015 г. бе подписан договор за предоставяне...


24.06.2015
Покана / дневен ред на 36 - то заседание на Общински съвет/

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1 и чл....


в-к Карнобатски глас

в-к Карнобатски глас2015 година

Карнобатски глас - брой 29 - 27.07.2015 г. - 02.08.2015 г.
Карнобатски глас - брой 28 - 20.07.2015 г. - 26.07.2015 г.
Карнобатски глас - брой 27 - 13.07.2015 г. - 19.07.2015 г.
Карнобатски глас - брой 26 - 06.07.2015 г. - 12.07.2015 г.
Карнобатски глас - Живата памет
Карнобатски глас - брой 25 - 29.06.2015 г. - 05.07.2015 г.
Карнобатски глас - брой 24 - 22.06.2015 г. - 28.06.2015 г.
Карнобатски глас - брой 23 - 15.06.2015 г. - 21.06.2015 г.
Карнобатски глас - брой 22 - 08.06.2015 г. - 14.06.2015 г.
Карнобатски глас - брой 21 - 01.06.2015 г. - 07.06.2015 г.
Карнобатски глас - брой 20 - 25.05.2015 г. - 31.05.2015 г.
Карнобатски глас - брой 19 - 18.05.2015 г. - 24.05.2015 г.
Карнобатски глас - брой 18 - 11.05.2015 г. - 17.05.2015 г.
Карнобатски глас - брой 17 - 04.05.2015 г. - 10.05.2015 г.
Карнобатски глас - брой 16 - 27.04.2015 г. - 03.05.2015 г.
Карнобатски глас - брой 15 - 20.04.2015 г. - 26.04.2015 г.
Карнобатски глас - брой 14 - 13.04.2015 г. - 19.04.2015 г.
Карнобатски глас - брой 13 - 06.04.2015 г. - 12.04.2015 г.
Карнобатски глас - брой 12 - 30.03.2015 г. - 05.04.2015 г.
Карнобатски глас - брой 11 - 23.03.2015 г. - 29.03.2015 г.
Карнобатски глас - брой 10 - 16.03.2015 г. - 22.03.2015 г.
Карнобатски глас - брой 09 - 09.03.2015 г. - 15.03.2015 г.
Карнобатски глас - брой 08 - 02.03.2015 г. - 08.03.2015 г.
Карнобатски глас - брой 07 - 23.02.2015 г. - 01.03.2015 г.
Карнобатски глас - брой 06 - 16.02.2015 г. - 26.02.2015 г.
Карнобатски глас - брой 05 - 09.02.2015 г. - 15.02.2015 г.
Карнобатски глас - брой 04 - 02.02.2015 г. - 08.02.2015 г.
Карнобатски глас - брой 03 - 26.01.2015 г. - 01.02.2015 г.
Карнобатски глас - брой 02 - 19.01.2015 г. - 25.01.2015 г.Архив


Карнобатски глас - архив 2014 г.
Карнобатски глас - архив 2013 г. 

ИЗБОРИ 2015

ИЗБОРИ 2015

ОБЩИНА КАРНОБАТ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ИЗБИРАТЕЛИ, ЧЕ ПРЕЗ ЕСЕНТА НА 2015 Г. ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ, КАТО ДАТАТА НА КОЯТО ЩЕ БЪДАТ НАСРОЧЕНИ СЕ ОПРЕДЕЛЯ С УКАЗ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НЕ ПО – КЪСНО ОТ 60 ДНИ ПРЕДИ ИЗБОРНИЯ ДЕН.
СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС, Право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място.
Всеки гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, има право да избира общински съветници и кметове, ако е навършил 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение,не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 6месеца в съответното населено място и не е лишен от правото да избира в държавата членка, на която е гражданин.
ПО СМИСЪЛА НА чл. 396 от ИЗБОРНИЯ КОДЕКС "Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място" (§ 1, Т. 4 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС) е:
а) български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство;
б) български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България;
в) гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство, към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите, като променилите адресната си регистрация след тази дата имат право да гласуват по предишната си адресна регистрация, където са включени в избирателните списъци.

СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩИТЕ РАЗПОРЕДБИ, ЛИЦАТА С НАСТОЯЩ АДРЕС В ЧУЖБИНА,НЯМА ДА МОГАТ ДА ГЛАСУВАТ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ.
лицата, които живеят на територията на община Карнобат, имат настоящ адрес в чужбина, но желаят да гласуват в предстоящите избори за общински съветници и кметове, трябва да подадат адресна карта за промяна на настоящ адрес в център за административно – информационно обслужване и местни приходи при община Карнобат, или пред съответните кметове на кметства и кметските наместници в населените места.
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СПРАВКИ МОЖЕ ДА СЕ ОБРЪЩАТЕ КЪМ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „ГРАО”, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 8,30 ДО 12,30 ЧАСА И ОТ 13,30 ДО 17,30 ЧАСА  НА ТЕЛЕФОНИ:
0559 29151 – ЗОЯ КОЛЕВА И РУМЯНА ЖЕЛЯЗКОВА
0559 29122 – РОСИЦА СИВИЛЕВА И ТОТКА ДРАГАНОВА,
КАКТО И НА МЯСТО в ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО - ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА КАРНОБАТ.
В ТРИДЕСЕТТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ И ИЗВЪРШВАНЕТО НА СПРАВКИ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ. 
 
Търсене
 
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
 
Стани Фен